Stefan Zwaig
Yahudi bir aileden gelen Stefan Zweig, öğrencilik yıllarını Avusturya, Fransa ve Almanya'da geçirdi. Alman dili, felsefe, Latin dili ve edebiyatı okudu. Daha çok Viyana'da yaşamakla birlikte Avrupa'nın hemen her ülkesini dolaştı. Hindistan'ı, Kuzey Afrika'yı, Kuzey ve Orta Amerika'yı gezdi. Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda İsviçre'ye gitti. Savaştan sonra ise daha çok Salzburg'da yaşadı. 1928'de SSCB'ye bir ziyarette bulunan Stenfan Zweig, Hitler'in yavaş yavaş yükselmeye başladığı bir dönemde ülkesini terk ederek İngiltere'ye gitti. 1940'da ise Brezilya'ya göç ederek oraya yerleşti.

İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi Zweig için sarsıcı bir etki yarattı. Bu savaşta Avrupa Kültürü'nün aldığı yaradan derin üzüntü duyan yazar, Singapur'un Japonların eline geçtiğini öğrenince dayanamadı. Rio de Janeiro yakınlarındaki evinde karısıyla birlikte yaşamına son verdi. Daha çok denemeleri ve ünlü kişilerin hakkında yazdığı yaşamöyküleriyle tanınan Zweig, edebiyata merak salmaya başladığı yıllarda Viyanalı izlenimcilerin etkisinde kalmıştır. İlk şiirlerini Gümüş Teller adını verdiği kitapta toplamış ve 1901 yılında yayınlamıştır. Daha sonra Fransız sembolistlerine yakınlaştığı görülmektedir. Fransız sembolistlere karşı ilgisi Baudelaire, Verlaine, R. Roland, E. Verhaeven gibi şair ve yazarlardan yaptığı çevirilerin etkisi büyüktür. Verhaeven'la dostluk kurmuş, onun etkisinde kalarak duygulara ve güçlü imgelere dayalı bir sanat anlayışı oluşturmuştur.

Sonraki yıllarda uzun öykü, deneme, özellikle de biyografi yazmaya yönelen Zweig, uzun öykülerini ayrıntılı ve titiz biçimde işleyerek, karışık insan duygularına ve bilinçaltı psikolojisine eğilmiştir. Öykülerinde kendini bilmez güçlerin etkisine kapıldığı ve Freud'dan etkilendiği görülmektedir. Ancak Zweig'ın günümüze kadar süren ünü, yazdığı biyografilerden kaynaklanmaktadır. Macellan, Maria Stuart, Marie Antonette, Foche ve Balzac gibi dönemine damgasını vurmuş kişilerin yaşamlarını Avrupa'nın kültür tarihi içinde ele alır.

Dünün Viyana'sı adlı kitabında Avusturya monarşisine duyduğu özlemi dile getiren yazar, Viyana kentinin yitirdiklerini anlatır. Beş bölüm halinde ilk kısmını 1927 yılında yayınladığı 'İnsanlık Tarihinde Yıldızın Parladığı Anlar' adlı çalışması 1940'lı yıllarda 12 bölüme çıkmıştır. Tarihin önemli olaylarını belirleyen, onlara yön veren, başarılı ya da başarısız anları anlattığı bu kitabında Zweig, bir bölümü de İstanbul'un fethedilmesine ayırmıştır. Ünlü yazar Dünün Dünyası'nda ise kendi yaşamöyküsünü anlatırken yaşadığı dünya olayları içinde belli bir kuşağın yazgısını işler.

Eserleri
Şiir Kitapları: Gümüş Teller (Sirberne Saien, 1901), Eski Çelenkler (Die Frühen Kraenze, 1906),
Deneme/Biyografi: Avrupa'nın Kalbi (Das Herz Europas, 1917), Üç Usta: Balzac-Dickens-Dostoyevski (Drei Meister: Balzac-Dickens-Dostojewski, 1920), İnsanlık Tarihinde Yıldızın Parladığı Anlar (Sternstunden der Menschheit, 12 cilt 1927-1945) Rilke'ye Veda (Abschied von Rilke, 1927), Yaşamlarıyla Üç Şair: Casanova, Stendhal, Tolstoy (Drei Dichter Ihres Lebens: Casanova, Stendhal, Tolstoi, 1928),

Ruh Yoluyla Tedavi: Franz Anton Mesmer, Mary Baker, Eddy, Sigmond Freud (Dei Heilung durch den Geist: Franz Anton Mesmer, Mary Baker, Eddy, Sigmond Freud, 1932), Dünyanın Mimarları (Baumeister der Welt, 1936),
Oyun: Deniz Kıyısındaki Ev (Das Haus am Meer, 1912), Arturo Toscanini (1937)
Hikaye: Korku (Angst, 1920), Amok (1922, ülkemizde Amok Koşucusu adıyla yayınlandı), Perişan Duygular (Werwirrung der Gefühle, 1926), Satranç Oyuncusu (Schachnvelle, 1942)
Roman: Merhamet (Ungeduld des Herzens, 1938)

Linkler
http://motlc.wiesenthal.com/pages/t088/t08803.html
http://www.calhist.org/frost2/quarterly/ smalpha/z-1.html
http://www.chez.com/sz/zweig/sz_p.htm
http://www.utpress.utoronto.ca/publishing/titles/
searle_musicmanuscripts.html
http://www.pagesz.net/~stevek/europe/zweig.html
http://www.bath.ac.uk/BRLSI/zweig/zweigchr.htm
http://www.econ.jhu.edu/People/Fonseca/goethe/
zweigg.txt
http://www.salzburginfo.or.at/rundgang/
kapberg_e.htm
http://hem.passagen.se/ericopy/baslehemsida/ stefeng.htmx